pol eng

PEŁNIONE FUNKCJE I DODATKOWE UPRAWNIENIA:

2008 – 2009 oraz 2011 – 2013

Współprzewodniczący delegacji polskiej w Komitecie Art. 36 (CATS) w Radzie UE (część: sprawy wewnętrzne)

2011 – 2013

Trener w szkoleniach dla administracji rządowej na Cyprze i na Litwie

2011

Przewodniczący tzw. dialogów politycznych z państwami trzecimi w sprawach narkotykowych (m.in. podczas polskiej i duńskiej prezydencji) w Radzie UE

2008 - 2009

Przewodniczący rządowej Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Logistyki i Bezpieczeństwa oraz komisji oceniającej lokalizacje krajowe w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE

2007

Szef misji ekspertów w Rumunii i Bułgarii w ramach III rundy ocen wzajemnych nt. wymiany informacji z Europolem oraz z państwami członkowskimi

2002 – 2011

Krajowy korespondent prawny ds. narkotyków dla Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w Lizbonie

2002 – obecnie

Ekspert/ trener z zakresu szkoleń realizowanych przez Biuro pomocy technicznej TAIEX przy Komisji Europejskiej

2002 – obecnie

Mianowany urzędnik służby cywilnej

2002 – obecnie

Wykładowca w KSAP w Warszawie w szkoleniach dla administracji rządowej
Trener w ramach projektu realizowanego przez KSAP w ramach szkoleń objętych programem przygotowań do polskiej prezydencji w Radzie UE

1999 – 2002

Sekretarz Podzespołu Negocjacyjnego nr 24 „Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne” w ramach negocjacji o członkostwo Polski w UE

2000 - 2001

Członek zespołu negocjującego umowę o współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Europolem o zwalczaniu przestępczości