pol eng

WYKSZTAŁCENIE:

2011

Szkolenie: Developing relations with Russia
George Marshall European Center for International and Security Studies w Garmisch-Partenkirchen

2007

Doktor nauk prawnych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2001 - 2002

Podyplomowe studia menedżerskie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

1997 - 1998

Podyplomowe studia prawnicze
Wydział Prawa
Uniwersytet Europy Środkowej w Budapeszcie

1992 - 1997

Magister nauk prawnych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1995 - 1997

Kurs: Wstęp do prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej
University of Cambridge