pol eng

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:

Sierpień 2013 – obecnie

Radca
Zastępca kierownika placówki
Kierownik referatu polityczno-ekonomicznego
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie

Marzec 2010 – lipiec 2013

Radca ministra, następnie radca generalny
Kierownik referatu ds. rozwoju i wymiaru zewnętrznego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
Departament Polityki Europejskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Październik 2009 – Luty 2010

Radca ministra
Departament Prawny
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Marzec 2009 – Wrzesień 2009

Zastępca Dyrektora
Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wrzesień 2008 – Marzec 2009

Zastępca Dyrektora
Departament Bezpieczeństwa Publicznego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wrzesień 2006 – Sierpień 2008

Krajowy Ekspert Delegowany (Seconded National Expert – SNE)
Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej w Brukseli

Październik 2003 – Sierpień 2006

I Sekretarz/ Radca
Wydział ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli

Grudzień 1998 – Wrzesień 2003

Specjalista/ Starszy Specjalista/ Główny Specjalista
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Listopad 1996 – Kwiecień 1997

Tłumacz/ Doradca
Delfia S.A.
Toruń