pol eng

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH I PODRĘCZNIKACH:

 • Rozdział 5 „Współpraca policyjna” (artykuły 87-89), (w:) Andrzej Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, ss.1279-1309.
 • Współpraca policyjna w Unii Europejskiej i w Radzie Europy, (w:) Agnieszka Grzelak, Michał Królikowski, Andrzej Sakowicz (red.), Europejskie prawo karne, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011, ss. 706-746.
 • System współpracy ścigania karnego w ramach Jednostki Współpracy Sądowej Unii Europejskiej – Eurojust, (w:) Radosław Potorski (red.), Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011, ss. 91-117.
 • Program Sztokholmski a współpraca policyjna – analiza możliwych najważniejszych konsekwencji i wyzwań dla Unii Europejskiej oraz Polski, (w:) Artur Gruszczak (red.), Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Materiały Robocze nr 2(16)/2010, ss. 73-98.
 • Prezydencja a działania Unii w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (współautor), (w:) Krzysztof Szczerski (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej – analiza politologiczna, Kraków: Wydawnictwo UJ 2009, ss. 69-87.
 • Przedmowa, (w:) Konrad Raczkowski (red.), Narkotyki. Organizacja przestępczości i system przeciwdziałania, Warszawa: WAiP 2009, ss. 9-11.
 • Współpraca policyjna w strefie Schengen – Aspekty teoretyczno-prawne, (w:) Barbara Radzikowska-Kryśczak, Anna Sadownik (red.), Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, Warszawa: MSWiA 2008, ss. 73-82.
 • Bezpieczeństwo europejskie a Traktat z Lizbony – zmiany i wyzwania na przyszłość, (w:) Marek Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Warszawa: WSZiP 2008, ss. 207-225.
 • Unia Europejska wobec narkotyków, (w:) Adam Górski, Andrzej Sakowicz (red.), Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, Warszawa: LexisNexis 2006, ss. 248-268.
 • Unia Europejska wobec walki z terroryzmem (współautor), (w:) Adam Górski, Andrzej Sakowicz (red.), Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, Warszawa: LexisNexis 2006, ss. 130-166.
 • European Union Against Terrorism: A Critical Appraisal, (w:) Sebastian Wojciechowski (red.), The Faces of Terrorism, Poznań: INPiD UAM 2006, ss. 83-101.
 • Współpraca policyjna i narkotykowa, (w:) Filip Jasiński, Katarzyna Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa: UKIE 2005, ss. 203-229.
 • Walka z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (współautor), (w:) Filip Jasiński, Katarzyna Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa: UKIE 2005, ss. 229-282.